EKB - enerji kimlik belgesi

4 Ekim 2013 Cuma

BEP TR  web portalı; Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Binalarda Enerji  Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yenilenmiştir.”
http://www.bep.gov.tr/Default.asp

dış cephe mantolama hakkında bilgiler

29 Eylül 2013 Pazar

Mantolama Nedir?

 Mantolama, Bina Dış Cephesinin boşluk kalmayacak şekilde, son zamanlarda tecrübe ederek kabul görmüş teknikler kullanılarak, ısı izolasyon malzemeleriyle kaplanarak, içerideki sıcak veyahut serin ortamın muhafaza edilmesidir.

 Mantolama, bina içindeki enerjinin verimli kullanılmasını sağlar ve izolasyon malzemelerinin yardımıyla dış cephe malzemesini savunma altına alarak binanın ömrünü uzatır.
 Mantolama uygulmasından en iyi verimi almak için bina dış yüzeyinde izole edilmemiş alan bırakılmamalıdır şayet izolasyonsuz alan bırakılırsa ısı köprüleri ( ısı kaçakları ) oluşur, uygulamadan istenilen performans alınmaz, hem zaman hem de para israf edilmiş olur.

 Dış cephe mantolama yapılırken en rizikolu bölgeler olan pencere, balkon ve çıkmalarda en yüksek önem verilmeli ve ısı kaçakları oluşturulmadan mantolama uygulaması sonlandırılmalıdır. Mantolamada dikkat edilecek hususlardan biri de kullanılacak mantolama malzemeleridir. Mantolamada kullanılacak malzemeler bina ve kendi aralarında uyumlu olmalıdır, ısı kaçakları oluşturmayacak şekilde izolasyon sağlamalıdır, mantolama malzemeleri uzun ömürlü olmalı, zamanla dayanıklılıklarını kaybetmemelidir, bilhassa uygulamada en çok kullanılan EPS, XPS ve Taş Yünü ısı izolasyon levhaları dirençlerini kaybetmemelidir.

 Neden Mantolama Yaptırmalıyım?Isı izolasyonu binadan dışarıya ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar. Mantolama, ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlar ve kendini 2-5 senede amorti eder. Sadece kış aylarının yakıt giderlerini değil, yazın aylarının da soğutma giderlerini azaltır. Mekanlarda ısının balanslı dağılımını sağlar. Konut içindeki balanslı ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekanlarda rutubetsiz, sıhhatli ve konforlu bir hayat ortamı oluşmasını sağlar. İç yüzeylerde terleme neticesi küflenme, siyah kir oluşması ile sıva veyahut boyaların kabarmasını engeller. Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatır. Binanın onarım giderlerini azaltır. Binanın dış cephesini güzelleştirir. Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin savunmasına katkıda bulunur. Isı İzolasyonu Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır? Başlangıç profili: Mantolama uygulamasının ilk mertebesi olarak, tabana alüminyum başlangıç (su basman) profili çakılır.Başlangıç profilinin ölçüsü, seçenek edilen izolasyon levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir. Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak saptarlar. Yapıştırma harcı: Profiller çakıldıktan sonra izolasyon levhalarının arka yüzüne dişli mala ile özel yapıştırıcı harç sürülür. Harç sürüldükten hemen sonra izolasyon levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir. Dübelleme: Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir. Dübeller izolasyon levhasının üzerine delgi ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak sabitleştirilir. Kenar ve köşeler: Köşelerde düzgün ve sağlam bir yüzey ele geçirebilmek için alüminyum köşe profilleri kullanılır. Köşe profilleri, izolasyon levhalarının üzerine donatı tabakası oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır. Donatı sıvası ve filesi: Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir. Bu sıva üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları 10'ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekraren sıva ile kapatılır. Hafif sıva veya dekoratif sıva: Son kat hafif sıva, donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta (2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif, koruyucu bir katman oluşturulur. Boya: Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif bir dış cephe boyası ile boyanmasıdır.

Mantolama hakkında bilgiler

Yapıların uzun yıllar süresince değerini savunması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde savunmuşsa gerçekleşebilir.

 Yapıların iç ve dış etkenlerden savunması ancak standartlara uygun izolasyon ile sağlanabilir. İzolasyon sistemlerinin asal emeli; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden savunarak; kullanım emeline uygun sıhhat ve konfor şartlarının yapı içerisinde karar sürmesini sağlamaktır. Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.

Ülkemizde de; başta endüstri ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Konutlardaki enerjinin büyük bir bölümü da ısıtma ve soğutma emelli olarak tüketilmektedir. Mevzubahis bu enerjinin etkin kullanılması Isı İzolasyonu ile sağlanabilir.

 Sıhhatli hayat şartlarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt giderleri ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden savunarak ömrünün uzatılması emeliyle; yapı bileşenleri üzerinden, değişik sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere Isı İzolasyonu-MANTOLAMA denir. MANTOLAMA sistemi ile gerçekleştirilen Isı İzolasyonu uygulamaları binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde daimi olarak,

standartlara uygun doğru ayrıntı ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 .Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı. na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır. SİDİNG NEDİR American Siding Polimer dış cephe kaplama sistemleri içinde yaşanılan ana yapıların dış cephesini nem,rutubet ve korozyon etkisinden koruyan ortalama 50 yıl boya ve bakım gerektirmeyen bir dış cephe kaplama malzemesidir.

Yaz mevsiminin sert ve sıcak iklimine karşı güneş ışınlarının yaydığı özellikle kzılötesi ışınların malzemenin rengine zarar vermesini önleyen yarı parlak reflekte özelliğe sahiptir

mantolama nedir ?

Mantolama; xps, taş yünü veyahut eps malzemelerinden sağlanan ısı izolasyon levhasının yapıştırma malzemesi ve dübel yardımı ile dış cepheye kaplanmasıdır. Mantolamanın en ehemmiyetli asalları da söz ettiğimiz bu malzemeler olarak bilinir. Peki, neden eps, xps ve taş yünü gibi malzemelere ihtiyaç duyarız ve bu işlemi en iyi şekilde nasıl sağlarız? Biraz bu sualler üzerinde durmaya çalışalım. Bu suallere cevaplamadan önce xps, eps ve taş yünü malzemelerini daha yakından tanıyalım. Xps, eps ve taş yünü gibi maddeler fiziksel açıdan sahip olduğu katı özellikleri ile bilinirler. Bu tür maddeler, fiziksel şartlardan asgari düzeyde etkilenirler, bu sebeple mantolama tekniğinin olmazsa olmazları olarak da dile getirebiliriz. Polistren köpük isimi verilen malzeme, pentan ve pentana yapı olarak benzeyen gazlar yardımı ile şişirilir. Bu işlem sonrasında xps ve eps gibi malzemeler ele geçirilir. Bu malzemeleri kısaca sert ve dayanıklı köpük birikimi olarak da dile getirebiliriz. Xps, eps ve taş yünü, mantolama işleminde kısaca ısı izolasyon levhası olarak adlandırılmaktadır. İnşaatın temel mertebesinin hemen peşinden dış cephe isimi verilen yapı ortaya çıkar. Dış cepheye direk kurulan ısı izolasyon levhası, bu sayede cephe ile hava arasında savunma görevi görür. Zorlu fiziki koşullar, yapılara zamanla zarar verebilir, yapıların dış cephesinde aşınmaya kapı aralayabilir. Bilhassa sıcaklık farklarından oluşan zorlu şartların verdiği zararın önüne geçebilmek için mantolama tekniği birebirdir, diyebiliriz. Mantolama, ısı ve ses izolasyonunun yanı sıra bu şekilde bir savunma görevi de üstlenmektedir. Bu özelliklerinden yola çıkarak mantolamayı çok çeşitli bir yapı tekniği olarak da tanımlayabiliriz. Peki, mantolama işlemi tam olarak ne şekilde yapılmaktadır? Mantolama işlemi için en ehemmiyetli araçların başında ısı izolasyon levhasının (xps, eps ve taş yünü gibi ) geldiğini az önce belirtmiştik. Şimdi ısı izolasyon levhasının dış cepheye ne tür şekillerde kurulduğunu dile getirmeye çalışalım. Bunun için genel olarak 2 tür değişik yapı tekniği kullanılmaktadır. Bunlardan birisi dübel veyahut benzeri bir madde ile levhayı dış cepheye kurmaktır, ikincisi ise yapıştırma harcı kullanılarak yapılan monte işlemidir. Her ikisi de yapıların mantolanması açısından benzer özelliklere sahiptir, bu sebeple iki yöntem arasında temel bir fark mevzubahis değildir. Dübel veyahut yapıştırma harcı ile dış cepheye kurulan levhanın üzeri daha sonra ince sıva harcı ile kaplanır. İnce sıva harcının üzeri de özel file ile kaplanır. Son olarak da dış cephe boyası ya da farklı dış cephe kaplama maddeleri kullanılabilir. Bu şekilde mantolama işlemi doğru ve başarılı bir biçimde sonlandırılabilir. Mantolama, özellikle yeni yapılarda en sık kullanılan ısı ve ses yalıtım tekniklerinin başında gelmektedir. Mantolama, ancak doğru ve düzenli bir biçimde yapıldığı zaman tam verim alınabilir. Bu sebeple şimdi de doğru bir mantolama tekniğinde olması gereken özellikleri sıralamaya çalışalım. Her şeyden önce mantolama işlemi sırasında hava koşullarının çok önemli olduğunu söylemeliyiz. Özellikle yağmurlu ve karlı günlerde mantolama işlemi yapmak sakıncalı olabilir, özellikle zemin mantolama işlemi esnasında bu tür zamanlara denk getirmemeye çalışmalıyız. Dikkat etmemiz gereken bir diğer durum da ısı yalıtım levhasının genişliğidir. Isı yalıtım levhasının genişliği temel olarak 2-10 cm arasında değişim göstermektedir. Bu değişim, ortamın fiziki koşullarından kaynaklanmaktadır. Isı yalıtım levhasının kalınlığı, mantolama işlemi başlamadan önce tüm koşullar göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Mantolama tekniğinin kurulması sırasında iki tür yöntemin kullanıldığını az önce belirtmiştik. Yapıştırıcı yoluyla levhanın dış cepheye kurulması daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bu sebeple bu yöntemin ne şekilde yapıldığını detaylarıyla görmeye çalışalım. Öncelikle ısı izolasyon levhasının düz ve doğru şekle sahip olduğuna bakmalıyız. Isı izolasyon levhası doğru bir şekilde hazırlanmışsa levhanın arkasına ve dört tarafına yapıştırıcı sürülmelidir. Yapıştırıcıyı levhaya sürerken çelik mala veyahut benzeri araçlardan faydalanabiliriz. Bu esnada dikkat etmemiz gereken en ehemmiyetli hususlardan biri yapıştırıcının yoğunluğudur. Yapıştırıcının levha üzerindeki kalınlığı ortalama 2 cm olmalıdır. Bu şekilde verimli bir monte işlemi gerçekleşebilir. Mantolama levhasına yapıştırıcıyı sürerken kenarlara ve ön bölüme gelmemesine dikkat edilmelidir. Dübel veyahut benzeri araçlar kullanılarak izolasyon levhasının dış cepheye kurulması ise daha değişik bir şekilde yapılmaktadır. Dübel için açılan özel delikler kullanılarak monte işlemi yapılmaktadır. Yapıştırma harcı sürülürken yapıştırıcının ısı izolasyon levhası üzerinde ne kadar yer kapladığı da çok ehemmiyetlidir. Yapıştırma harcı, ısı izolasyon levhası üzerinde en az %40-45’lik bir alana sahip olmalıdır. Ters vaziyette yapıştırıcının levhayı dış cepheye sağlam bir şekilde sabitlemesi olası olmayabilir. Malzemenin ısı izolasyon levhasının yarısını kaplaması, tam verim almanızı sağlayacaktır. Bu sebeple yapıştırıcıyı yarı yarıya kullanmak daha sıhhatli bir netice almanıza vesile olur. İsterseniz ısı izolasyon levhasının arka yüzünün tamamını yapıştırıcı ile kaplayabilirsiniz. Ancak bu vaziyette taşmalara mani olamayabilir, mantolama işleminin ileri safhalarında belli başlı meselelerle karşılaşabilirsiniz.

ısı yalıtımı nasıl yapılmalı hakkında bilgiler

13 Eylül 2013 Cuma

Bu yazımızda ısı yalıtımının ne olduğundan, neden yapıldığından ve ne gibi yerlere uygun olduğundan ve ücretinden bahsedeceğiz.
Isı yalıtımı nedir?
Isı yalıtımı, ısının yayılmasını engellemek ve sıcaklığın değerini korumak için yapılmaktadır. Isı yalıtımı yapılırken uygulanacak malzeme dikkatle seçilmelidir. Isı yalıtım malzemeleri seçilirken iletkenlik değerlerine bakılır ve bu değer 0,055’in altında ise malzeme ısı yalıtımı için uygundur.
Buzdolapları, dondurucular, fırınlar gibi bir çok araçta ısı yalıtımı uygulanması zorunludur. Isı yalıtımı ile bu tür aletlerin yaydıkları ısı oranı kendi içlerinde tutularak hem enerji tasarrufu yapılmış olur hem de aletten maksimum verim alınmış olur.
Dış cephe ısı yalıtımını ise insanlar hem daha sağlıklı bir ortamda yaşamak ve yine enerjiden tasarruf etmek için yapsalar da aynı zamanda binayı dış etkenlerden ve olumsuz hava koşullarından da korumaktadır.
mantolama

Isı yalıtımı nasıl yapılır?
Dış cephe ısı yalıtımı yapılırken yalıtım malzemesi olan strafor plakalar çerçeve yöntemi ile duvara yapıştırılır ve ertesi gün sağlamlaştırma işleri yapılır.  Yapıştırma işleminin bitmesinden sonra binanın kat sayısına da bakılarak her plakanın arasına belirli yerlerine dübel uygulanır. Kat sayısı arttıkça uygulanan dübel sayısı da artabilir.
Bu işlem bittikten sonra sıvalama işlemi başlanır. Strafor malzemesinin üstüne sıva uygulanarak bir gün boyunca bu şekilde bekletilir. Sıva işlemi bittikten sonra, duvarın kötü gözükmemesi için dekoratif amaçlı bir uygulama daha yapılır. Bu uygulamanın bitiminde ise artık duvarın istenilen renge boyanması işlemidir. İstenilen renk çift kat olarak uygulanır ve mantolama yani dış cephe ısı yalıtımı işlemi bitmiş olur.

Manto Plate hazır ısı yalıtım sıvası (Isı ve Yangın Testleri)

4 Eylül 2013 Çarşamba

Türkiye için ısı yalıtım haritası

Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki son yönetmeliklerden sonra ısı yalıtım sistemler ciddi bir iş haline gelmeye başladı. Bu yeni yönetmeliğe göre mecburi mantolama yaptırmak var , artık binalar için dış cephe mantolamayı mecbur yapacaksınız. Apartman dairelerinde yönetici bu işi ele alarak karar defteriyle beraber  mantolama yani ısı yalıtım yapacak bir firma ile görüşmesi gerek.  Hal böyle olunca kolları sıvamak gerekli . Asıl söylemek istediğim bu durumda  bir ısı yalıtım haritasına ihtiyaç var  araştırmalarım sonucunda bir bilgiye vardım fakat bu sadece tek başına yeterli değil. Şimdi size vereceğim ısı yalıtım haritası  MANTO PLATE ürünü için oluşturulmuş ve resmi  oranlardır. Dış cephelerde ısı yalıtım sıvası kullanmak isterseniz bu haritayı inceleyebilirsiniz.
http://www.isiyalitim.org/yalitim-haberdetay-turkiye-isi-yalitim-haritasi

Türkiye geneli için hazırlanan bu harita işini görecektir.

Hangi mantolama sistemini kullanmalıyız ?

30 Ağustos 2013 Cuma

Artık devir ısı yalıtım sıva devri!
Mantolama sistemlerinde devir değişti daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan hazır ısı yalıtım sıvalarının LİDERİ MANTO PLATE doğal yapısı sayesinde ömür boyu garanti altında binalarınızı ısı ve soğukta korumaktadır.
Dış cephe yalıtım sistemlerinde bir ilki gerçekleştirerek kısa sürede  Dünya ülkelerinin tercih ettiği marka haline gelmiştir.
Hazır ısı yalıtım sıvası Manto Plate  içeriğinde kesinlikle kimyasal madde bulundurmaz tamamen doğal polimerlerden meydana gelen sıva  iç  ve dış cephelerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Yeşil ev projesi ve LED projelerine uygun olarak üretilmektedir. Çevreci yapısı sayesinde geri dönüşüm binalarda  çokça tercih edilecek bir ürün.
Yapılarda dış cephelerden 1 cm kalınlığında uyguladığız taktirde %50 den fazla enerji tasarrufu sağlamanız kesinlikle mümkün.  Yeni binaların  bina oturumlarında oluşan çatlamalar vs bu üründe söz konusu olamaz. Esnek yapısı sayesinde bina oturumlarında çatlamalar görülmez darbe emme özelliği sayesinde  Maruz kaldığı darbelere karşı direncini gösterir .

Mantolama

Ürün hakkında daha fazla bilgiye  ulaşmak isterseniz aşağıdaki linki tıklayın
http://isiyalitim.org

Mantolama ve ısı yalıtımı hakkında bilgiler

Halk arasında bilinen ismi ile mantolama, binanın dış cephesinin kaplanması işlemidir. Bu işlem hem enerji tasarrufu hem de ısı tasarrufu için yapılmaktadır. Bu avantajların yanı sıra binayı olumsuz koşullara karşı koruması ile de mantolama ülkemizde tercih edilmektedir.
Mantolama uygulanan binayı tüm dış etkenlerden korumak için yapılmaktadır. Mantolama yapılan bina sıcak yaz günlerinde gelen ısıyı emer ve binanın içine iletmez. Aynı şekilde kışın soğuk havayı engeller ve dairelerin içindeki ısının sabit kalmasını sağlar. Isı yalıtımının yanı sıra mantoloma işlemi, ses yalıtımı amaçlı da kullanılabilmektedir. Bina mantolama ile tüm dış etkenleri uzak tutar ve her açıdan iyi bir enerji yalıtımı sağlanmış olur.
Normalde oda koşulları 20-22 derece arasındadır. Bu sıcaklık koşulunu sağlamak için, mantolama işlemi yapılır ve uygulanan malzemelere dış cephe mantolama malzemesi denir. Bu malzemeler ısı iletimine bakılarak seçilmektedir. Malzemelerin ısı iletimi değeri belli bir değerin altında ise bu malzemeler ısı yalıtımı için uygun demektir.

Mantolama işlemi nasıl yapılır ?
Mantolama işlemi yapılırken uygulanması gereken belli başlı kurallar vardır.
Bunlardan ilki zeminin hazırlığı kısmıdır.
Zemin hazırlığında bina yüzeyi tamamen temizlenir ve boya, yapıştırma gibi uygulamalar tamamen sökülür, çıkartılır.
Zemin hazırlığı bittikten sonra ise mantoloma işlemine geçilir. Mantolama işleminde strafor ısı yalıtımı levhaları sıva harcı kullanılarak ve çerçeve yöntemi ile yapıştırılır. Çerçevi yönteminde yapıştırıcı, plakanın kenarlarına çerçeve şeklinde uygulanır ve ortalarına da bir, iki parça yapıştırıcı sürülür. Bu işlemden sonra binanın şekline bakılarak ve kenarlara dikkat edilerek plakalar bina yüzeyine montaj edilir.
Mantoloma işlemi bittiğinde dübel uygulamasına geçilir. Dübel uygulaması yapılırken binanın kaç kat olduğu göz önüne alınır. Büyük yuvarlak dübeller, strafor malzemesinin kenarlarına ve ortasına gelecek şekilde her metrekare için 12 tane kullanılır.
Bu işlemden sonra ise binaya dekoratif amaç ile file uygulaması yapılır. Bu işlemde kullanılan fileler elyaf katkılıdır. Elyaf katkılı fileler uygulanarak alt kısımdaki pürüzler gizlenir. Bu aşamada üst kısıma uygulanacak olan boyanın görüntüsü düzeltilmek amaçlanır.
Mantoloma işleminin son aşaması boyama işlemidir. Boyama işlemi tüm uygulamalar bittikten sonra bina yüzeyine 2 kat olarak uygulanılmaktadır.İsteğe göre silikonlu ve ya akrilik boya tercih edilebilir.

Mantolama işleminin yasal zorunluluğu

Tüm bu bilgilerin yanı sıra mantolama işlemlerinin belirli zorunlulukları da bulunmaktadır. 1980’li yıllardan sonra başlayan mantolama işlemi 2009 yılındaki yasa ile 2011 yılından sonra yapılan tüm binalara uygulanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten eski binalar için ise 2017 yılının sonuna kadar enerji belgesi alınması zorunludur. Bu belge alınırken binanın yalıtım değerlerine de bakılmaktadır. Bu değerler incelemeden önce yalıtım yaptırmak yararlı olacaktır. Şayet enerji tasarruf belgesini aldıysanız ve sonradan yalıtım yaptırırsanız, enerji tasarruf belgesini tekrardan almanız gerekecektir.
http://www.isiyalitim.org/yalitim-sayfalari-manto-plate-hazir-isi-yalitim-sivasi


Genç odaları

26 Ocak 2013 Cumartesi

Genç odaları ve çocuk odaları için, arabalı karyolalar , çilek genç odaları ve daha fazlasını mobidekorasyon.net sitesinde bulabilirsiniz.

Mobidekorasyon sitesi  dekorasyon ve mobilya konularında en güncel en trend  yazıları yazmaktadır,  modayı takip ederek tüm kullanıcılarına ürünleri sunmaktadır.

Ev dekorasyonu , bahçe dekorasyonu  ve daha fazlası için  www.mobidekrosyon.net'i  ziyaret etmeniz yeterlidir.

genç odası