Mantolama hakkında bilgiler

29 Eylül 2013 Pazar

Yapıların uzun yıllar süresince değerini savunması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde savunmuşsa gerçekleşebilir.

 Yapıların iç ve dış etkenlerden savunması ancak standartlara uygun izolasyon ile sağlanabilir. İzolasyon sistemlerinin asal emeli; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden savunarak; kullanım emeline uygun sıhhat ve konfor şartlarının yapı içerisinde karar sürmesini sağlamaktır. Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.

Ülkemizde de; başta endüstri ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Konutlardaki enerjinin büyük bir bölümü da ısıtma ve soğutma emelli olarak tüketilmektedir. Mevzubahis bu enerjinin etkin kullanılması Isı İzolasyonu ile sağlanabilir.

 Sıhhatli hayat şartlarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt giderleri ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden savunarak ömrünün uzatılması emeliyle; yapı bileşenleri üzerinden, değişik sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere Isı İzolasyonu-MANTOLAMA denir. MANTOLAMA sistemi ile gerçekleştirilen Isı İzolasyonu uygulamaları binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde daimi olarak,

standartlara uygun doğru ayrıntı ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 .Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı. na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır. SİDİNG NEDİR American Siding Polimer dış cephe kaplama sistemleri içinde yaşanılan ana yapıların dış cephesini nem,rutubet ve korozyon etkisinden koruyan ortalama 50 yıl boya ve bakım gerektirmeyen bir dış cephe kaplama malzemesidir.

Yaz mevsiminin sert ve sıcak iklimine karşı güneş ışınlarının yaydığı özellikle kzılötesi ışınların malzemenin rengine zarar vermesini önleyen yarı parlak reflekte özelliğe sahiptir

0 yorum:

Yorum Gönderme