dış cephe mantolama hakkında bilgiler

29 Eylül 2013 Pazar

Mantolama Nedir?

 Mantolama, Bina Dış Cephesinin boşluk kalmayacak şekilde, son zamanlarda tecrübe ederek kabul görmüş teknikler kullanılarak, ısı izolasyon malzemeleriyle kaplanarak, içerideki sıcak veyahut serin ortamın muhafaza edilmesidir.

 Mantolama, bina içindeki enerjinin verimli kullanılmasını sağlar ve izolasyon malzemelerinin yardımıyla dış cephe malzemesini savunma altına alarak binanın ömrünü uzatır.
 Mantolama uygulmasından en iyi verimi almak için bina dış yüzeyinde izole edilmemiş alan bırakılmamalıdır şayet izolasyonsuz alan bırakılırsa ısı köprüleri ( ısı kaçakları ) oluşur, uygulamadan istenilen performans alınmaz, hem zaman hem de para israf edilmiş olur.

 Dış cephe mantolama yapılırken en rizikolu bölgeler olan pencere, balkon ve çıkmalarda en yüksek önem verilmeli ve ısı kaçakları oluşturulmadan mantolama uygulaması sonlandırılmalıdır. Mantolamada dikkat edilecek hususlardan biri de kullanılacak mantolama malzemeleridir. Mantolamada kullanılacak malzemeler bina ve kendi aralarında uyumlu olmalıdır, ısı kaçakları oluşturmayacak şekilde izolasyon sağlamalıdır, mantolama malzemeleri uzun ömürlü olmalı, zamanla dayanıklılıklarını kaybetmemelidir, bilhassa uygulamada en çok kullanılan EPS, XPS ve Taş Yünü ısı izolasyon levhaları dirençlerini kaybetmemelidir.

 Neden Mantolama Yaptırmalıyım?Isı izolasyonu binadan dışarıya ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar. Mantolama, ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlar ve kendini 2-5 senede amorti eder. Sadece kış aylarının yakıt giderlerini değil, yazın aylarının da soğutma giderlerini azaltır. Mekanlarda ısının balanslı dağılımını sağlar. Konut içindeki balanslı ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekanlarda rutubetsiz, sıhhatli ve konforlu bir hayat ortamı oluşmasını sağlar. İç yüzeylerde terleme neticesi küflenme, siyah kir oluşması ile sıva veyahut boyaların kabarmasını engeller. Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatır. Binanın onarım giderlerini azaltır. Binanın dış cephesini güzelleştirir. Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin savunmasına katkıda bulunur. Isı İzolasyonu Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır? Başlangıç profili: Mantolama uygulamasının ilk mertebesi olarak, tabana alüminyum başlangıç (su basman) profili çakılır.Başlangıç profilinin ölçüsü, seçenek edilen izolasyon levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir. Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak saptarlar. Yapıştırma harcı: Profiller çakıldıktan sonra izolasyon levhalarının arka yüzüne dişli mala ile özel yapıştırıcı harç sürülür. Harç sürüldükten hemen sonra izolasyon levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir. Dübelleme: Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir. Dübeller izolasyon levhasının üzerine delgi ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak sabitleştirilir. Kenar ve köşeler: Köşelerde düzgün ve sağlam bir yüzey ele geçirebilmek için alüminyum köşe profilleri kullanılır. Köşe profilleri, izolasyon levhalarının üzerine donatı tabakası oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır. Donatı sıvası ve filesi: Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir. Bu sıva üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları 10'ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekraren sıva ile kapatılır. Hafif sıva veya dekoratif sıva: Son kat hafif sıva, donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta (2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif, koruyucu bir katman oluşturulur. Boya: Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif bir dış cephe boyası ile boyanmasıdır.

Mantolama hakkında bilgiler

Yapıların uzun yıllar süresince değerini savunması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde savunmuşsa gerçekleşebilir.

 Yapıların iç ve dış etkenlerden savunması ancak standartlara uygun izolasyon ile sağlanabilir. İzolasyon sistemlerinin asal emeli; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden savunarak; kullanım emeline uygun sıhhat ve konfor şartlarının yapı içerisinde karar sürmesini sağlamaktır. Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.

Ülkemizde de; başta endüstri ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Konutlardaki enerjinin büyük bir bölümü da ısıtma ve soğutma emelli olarak tüketilmektedir. Mevzubahis bu enerjinin etkin kullanılması Isı İzolasyonu ile sağlanabilir.

 Sıhhatli hayat şartlarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt giderleri ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden savunarak ömrünün uzatılması emeliyle; yapı bileşenleri üzerinden, değişik sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere Isı İzolasyonu-MANTOLAMA denir. MANTOLAMA sistemi ile gerçekleştirilen Isı İzolasyonu uygulamaları binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde daimi olarak,

standartlara uygun doğru ayrıntı ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 .Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı. na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır. SİDİNG NEDİR American Siding Polimer dış cephe kaplama sistemleri içinde yaşanılan ana yapıların dış cephesini nem,rutubet ve korozyon etkisinden koruyan ortalama 50 yıl boya ve bakım gerektirmeyen bir dış cephe kaplama malzemesidir.

Yaz mevsiminin sert ve sıcak iklimine karşı güneş ışınlarının yaydığı özellikle kzılötesi ışınların malzemenin rengine zarar vermesini önleyen yarı parlak reflekte özelliğe sahiptir

mantolama nedir ?

Mantolama; xps, taş yünü veyahut eps malzemelerinden sağlanan ısı izolasyon levhasının yapıştırma malzemesi ve dübel yardımı ile dış cepheye kaplanmasıdır. Mantolamanın en ehemmiyetli asalları da söz ettiğimiz bu malzemeler olarak bilinir. Peki, neden eps, xps ve taş yünü gibi malzemelere ihtiyaç duyarız ve bu işlemi en iyi şekilde nasıl sağlarız? Biraz bu sualler üzerinde durmaya çalışalım. Bu suallere cevaplamadan önce xps, eps ve taş yünü malzemelerini daha yakından tanıyalım. Xps, eps ve taş yünü gibi maddeler fiziksel açıdan sahip olduğu katı özellikleri ile bilinirler. Bu tür maddeler, fiziksel şartlardan asgari düzeyde etkilenirler, bu sebeple mantolama tekniğinin olmazsa olmazları olarak da dile getirebiliriz. Polistren köpük isimi verilen malzeme, pentan ve pentana yapı olarak benzeyen gazlar yardımı ile şişirilir. Bu işlem sonrasında xps ve eps gibi malzemeler ele geçirilir. Bu malzemeleri kısaca sert ve dayanıklı köpük birikimi olarak da dile getirebiliriz. Xps, eps ve taş yünü, mantolama işleminde kısaca ısı izolasyon levhası olarak adlandırılmaktadır. İnşaatın temel mertebesinin hemen peşinden dış cephe isimi verilen yapı ortaya çıkar. Dış cepheye direk kurulan ısı izolasyon levhası, bu sayede cephe ile hava arasında savunma görevi görür. Zorlu fiziki koşullar, yapılara zamanla zarar verebilir, yapıların dış cephesinde aşınmaya kapı aralayabilir. Bilhassa sıcaklık farklarından oluşan zorlu şartların verdiği zararın önüne geçebilmek için mantolama tekniği birebirdir, diyebiliriz. Mantolama, ısı ve ses izolasyonunun yanı sıra bu şekilde bir savunma görevi de üstlenmektedir. Bu özelliklerinden yola çıkarak mantolamayı çok çeşitli bir yapı tekniği olarak da tanımlayabiliriz. Peki, mantolama işlemi tam olarak ne şekilde yapılmaktadır? Mantolama işlemi için en ehemmiyetli araçların başında ısı izolasyon levhasının (xps, eps ve taş yünü gibi ) geldiğini az önce belirtmiştik. Şimdi ısı izolasyon levhasının dış cepheye ne tür şekillerde kurulduğunu dile getirmeye çalışalım. Bunun için genel olarak 2 tür değişik yapı tekniği kullanılmaktadır. Bunlardan birisi dübel veyahut benzeri bir madde ile levhayı dış cepheye kurmaktır, ikincisi ise yapıştırma harcı kullanılarak yapılan monte işlemidir. Her ikisi de yapıların mantolanması açısından benzer özelliklere sahiptir, bu sebeple iki yöntem arasında temel bir fark mevzubahis değildir. Dübel veyahut yapıştırma harcı ile dış cepheye kurulan levhanın üzeri daha sonra ince sıva harcı ile kaplanır. İnce sıva harcının üzeri de özel file ile kaplanır. Son olarak da dış cephe boyası ya da farklı dış cephe kaplama maddeleri kullanılabilir. Bu şekilde mantolama işlemi doğru ve başarılı bir biçimde sonlandırılabilir. Mantolama, özellikle yeni yapılarda en sık kullanılan ısı ve ses yalıtım tekniklerinin başında gelmektedir. Mantolama, ancak doğru ve düzenli bir biçimde yapıldığı zaman tam verim alınabilir. Bu sebeple şimdi de doğru bir mantolama tekniğinde olması gereken özellikleri sıralamaya çalışalım. Her şeyden önce mantolama işlemi sırasında hava koşullarının çok önemli olduğunu söylemeliyiz. Özellikle yağmurlu ve karlı günlerde mantolama işlemi yapmak sakıncalı olabilir, özellikle zemin mantolama işlemi esnasında bu tür zamanlara denk getirmemeye çalışmalıyız. Dikkat etmemiz gereken bir diğer durum da ısı yalıtım levhasının genişliğidir. Isı yalıtım levhasının genişliği temel olarak 2-10 cm arasında değişim göstermektedir. Bu değişim, ortamın fiziki koşullarından kaynaklanmaktadır. Isı yalıtım levhasının kalınlığı, mantolama işlemi başlamadan önce tüm koşullar göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Mantolama tekniğinin kurulması sırasında iki tür yöntemin kullanıldığını az önce belirtmiştik. Yapıştırıcı yoluyla levhanın dış cepheye kurulması daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bu sebeple bu yöntemin ne şekilde yapıldığını detaylarıyla görmeye çalışalım. Öncelikle ısı izolasyon levhasının düz ve doğru şekle sahip olduğuna bakmalıyız. Isı izolasyon levhası doğru bir şekilde hazırlanmışsa levhanın arkasına ve dört tarafına yapıştırıcı sürülmelidir. Yapıştırıcıyı levhaya sürerken çelik mala veyahut benzeri araçlardan faydalanabiliriz. Bu esnada dikkat etmemiz gereken en ehemmiyetli hususlardan biri yapıştırıcının yoğunluğudur. Yapıştırıcının levha üzerindeki kalınlığı ortalama 2 cm olmalıdır. Bu şekilde verimli bir monte işlemi gerçekleşebilir. Mantolama levhasına yapıştırıcıyı sürerken kenarlara ve ön bölüme gelmemesine dikkat edilmelidir. Dübel veyahut benzeri araçlar kullanılarak izolasyon levhasının dış cepheye kurulması ise daha değişik bir şekilde yapılmaktadır. Dübel için açılan özel delikler kullanılarak monte işlemi yapılmaktadır. Yapıştırma harcı sürülürken yapıştırıcının ısı izolasyon levhası üzerinde ne kadar yer kapladığı da çok ehemmiyetlidir. Yapıştırma harcı, ısı izolasyon levhası üzerinde en az %40-45’lik bir alana sahip olmalıdır. Ters vaziyette yapıştırıcının levhayı dış cepheye sağlam bir şekilde sabitlemesi olası olmayabilir. Malzemenin ısı izolasyon levhasının yarısını kaplaması, tam verim almanızı sağlayacaktır. Bu sebeple yapıştırıcıyı yarı yarıya kullanmak daha sıhhatli bir netice almanıza vesile olur. İsterseniz ısı izolasyon levhasının arka yüzünün tamamını yapıştırıcı ile kaplayabilirsiniz. Ancak bu vaziyette taşmalara mani olamayabilir, mantolama işleminin ileri safhalarında belli başlı meselelerle karşılaşabilirsiniz.